17 Ocak 2018 Çarşamba

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Arttı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu Kasım ayında 217,7 milyar dolara çıktı.


Merkez Bankası"nın bugün yayınladığı konuya ilişkin haber bülteni aşağıda
bulunuyor:

Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 14,8 milyar ABD doları artarak 217,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 4,5 milyar ABD doları artarak 18,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 746 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,5 milyar ABD doları artışla 29,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 209 milyon ABD doları azalışla 4,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,7 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 1,2 milyar ABD doları artışla 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar ABD doları artışla 12,2 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,8 milyar ABD doları artışla 4,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,0 milyar ABD doları artarak 150 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,3 milyar ABD doları artarak 17,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
Döviz kompozisyonuna baakıldığında, 217,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,9"unun ABD doları, %35,0"ını Euro, %4,4"ünün Türk lirası ve %1,7"sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %52,5"inin ABD doları, %26,5"inin Euro, %21,0"ının Türk lirası ve %0,1"inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 217,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %50,8"inin finansal kuruluşların, %49,2"sinin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 18,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %78,0"ının finansal kuruluşların, %22,0"ının ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar ABD dolarıı tutarında olduğu gözlenmektedir.


  - http://eborsahaber.com/89114/2018/gundem/ozel-sektorun-yurtdisindan-sagladigi-kredi-borcu-artti-2/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder