19 Ocak 2018 Cuma

SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları-1

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

1- "İsmail TARMAN tarafından İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) paylarında gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir "

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: İsmail TARMAN

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 12.07.2017 ve 24.07.2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ISGYO paylarının alım ve satım işlemlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği"nin 12
nci maddesinin birinci fıkrası ile 23 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 27.047

**************

2- "Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (MEMSA) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan özel durum açıklamaları ile MEMSA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin özel durum açıklamalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. "

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (*)

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 28.06.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ilişkin aynı tarihli özel durum açıklamasında yanlış ve yanıltıcı şekilde e-GKS ile bağlantı kurulamadığının ve pay sahipleri listesinin
alınamadığının ifade edilmesi

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 07.02.2013 ve 05.06.2014 tarihli özel durum açıklamalarında, Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş."nin  (Volt Enerji) üretim kapasitesi (Mw/Kw bilgileri) hakkında birbiriyle tutarlı olmayan yanıltıcı bilgilere yer verilmesi

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 07.02.2013 tarihli özel durum açıklamasında, Volt Enerji"nin edinim koşulları ve değerleme raporu sonucu
bulunan değerinin yanlış ve yanıltıcı şekilde kamuya açıklanması ve Volt Enerji"nin payları arasındaki grup ayrımına ilişkin bilgiye yer verilmeyerek açıklamanın eksik
bir şekilde yapılması
İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 13.02.2013 tarihli özel durum açıklamasında, ilişkili taraflardan olan 45.731.783 TL"lik alacakların, bu tutardan daha az olan Volt Enerji"nin satın alınması sonucunda Faik ULUTAŞ"a olan 20.850.000 TL"lik borcuna mahsup edildiği belirtilmesine rağmen, açıklamanın devamında borç ve alacakların kapatıldığına ilişkin bilginin eksik veya yanıltıcı bir şekilde kamuya sunulması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğ"in 22 nci maddesi ile II15.1 sayılı Tebliğ"in 24 üncü maddesi

Veriilen idari para cezası tutarı (TL): 78.147


******

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (*)

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 08.10.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptali ve butlanı istemiyle açılan 07.01.2014 tarihli davanın 27.01.2014 tarihinde gecikmeli olarak kamuyu duyurulması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: II-15.1 sayılı Tebliğ"in 5 ve
23/2 maddeleri
İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 14.03.2013 tarihli özel durum açıklamasından faaliyetlere Ocak ayından itibaren ara verildiği anlaşılmasına rağmen konuya ilişkin açıklamanın gecikmeli olarak kamuyu duyurulması

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Ulutaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin (Ulutaş Tekstil) 19.02.2013 tarihli genel kurul toplantısında Ulutaş Tekstil"in unvan ve faaliyet konusunun değiştirilmesine karar verildiği ifade edilmesine rağmen, konuya ilişkin açıklamanın 05.03.22013 tarihinde gecikmeli olarak kamuyu duyurulması

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Bağımsız denetçi seçilmesi ve genel kurul onayına sunulmasına ilişkin 20.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararının gecikmeli olarak 27.03.2013 tarihinde kamuya duyurulması

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 06.12.2016 tarihli özel durum açıklamasında ve açıklama ekindeki duruşma tutanağında Halil TOKTAŞ"ın MEMSA
aleyhine açtığı davanın 10 uncu celsesinin 14.11.2016 tarihinde görüldüğü belirtilmesine rağmen konu hakkındaki açıklamanın 06.12.2016 tarihinde gecikmeli olarak
yayımlanması

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Halil Toktaş tarafından MEMSA aleyhine 07.01.2014 tarihinde açılan alacak davasının 12.08.2015 tarihinde
gecikmeli olarak kamuya duyurulması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: VIII No:54 sayılı
Tebliğ"in 14 ve 21 inci
maddeleri ile II-15.1 sayılı
Tebliğ"in 5 ve 23/2 maddeler

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 78.1147

****

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar
A.Ş. (*)

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 2013 yılında personel sayısında meydana gelen azalmanın ilgili formun kullanılması suretiyle kamuya
duyurulmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğ"in 14 ve 21 inci maddeleri ile II-15.1 sayılı Tebliğ"in 5 ve 23 maddeleri

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 20.000

*********

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (*)

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Volt Enerji"ye ait tesisin ana elektrik dağıtım hattına bağlanması ile Volt Enerji"nin yatırımları ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin açıklamaların altmışar günlük sürelerle güncellenmemesi

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Strateji Faktoring A.Ş. ile Yatırım Finansal Kiralama A.Ş."ye olan borçların yeniden tespitine ilişkin gelişmelerin altmışar günlük sürelerle güncellenmemesi

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 27.01.2014 tarihli özel durum açıklamasında, 08.12.2013 tarihli olağanüstü genel kurulunda alınan kararlardan üçünün iptali talebiyle açılan davanın ön inceleme duruşmasının 12.03.2014 tarihinde görüleceği belirtilmiş olmasına rağmen, 12.03.2014 tarihli açıklama ve sonrasında yayımlanan açıklamaların iptal davasının ön inceleme duruşması hakkındaki gelişmeleri güncelleyen
bir açıklama olmaması

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 10.03.2014 tarihli özel durum açıklamasında, MEMSA"nın Adana ilinde bulunan iplik tesisi ve müştemilatının kiracısının kira kontratını feshetme talebiyle MEMSA"ya başvurduğu ve kira kontratının feshedilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen, ilerleyen dönemde konu hakkındaki gelişmelerle açıklamanın güncellenmemesi

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 12.03.2014 tarihli özel durum açıklamasında, Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş."nin İstanbul ve Kayseri
illerindee yapılması planlanan konut ve otel/residence projelerine dâhil edilip edilmemesinin değerlendirildiği ve değerlendirmeler tamamlanınca konu hakkında açıklama yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen ilerleyen dönemde konu hakkındaki gelişmelerle açıklamanın güncellenmemesi

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 27.03.2014 tarihli özel durum açıklamasında, sermaye azaltımı için çalışmalara başlanıldığı ifade edilmesine rağmen ilerleyen dönemde konu hakkındaki gelişmelerle açıklamanın güncellenmemesi


Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: II-15.1 sayılı Tebliğ"in 5 ve 23/7 maddeleri

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 78.147

**************
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar
A.Ş. (*)

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: MEMSA ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasındaki dava sürecine ilişkin özel durum açıklamalarında erteleme şartlarının ortadan kalkmış olmasına rağmen konu hakkındaki gelişmelerin kamuya duyurullmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: II-15.1 sayılı Tebliğ"in 6 ncı maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 26.049
**************
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Mehmet ULUTAŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: MEMSA"nın, 4.536.264 TL nominal değerli paylarına ilişkin 2013 takvim yılı içerisinde? 750.000 TL nominal değerli paylarına ilişkin 2014 takvim yılı içerisinde borsa dışında Mehmet ULUTAŞ tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kamuya duyurulmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğ"in 19 maddesi ile II15.1 sayılı Tebliğ"in 11 inci maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 67.221
**************
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Faik ULUTAŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Faik ULUTAŞ"ın 18.03.2013 tarihli açıklamasında yer verilen 12.01.2013-28.01.2013 tarihleri arasında 575.766 TL nominal değerli MEMSA payının satıldığı ifadesinin yanlış biçimde kamuya duyurulması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: VIII No:54 sayılı Tebliğ"in 22 nci maddesi ile II15.1 sayılı Tebliğ"in 24 üncü maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 20.000
**************
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Faik ULUTAŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Faik ULUTAŞ"ın MEMSA sermayesindeki pay oranının
14.09.2012-01.03.2013 tarihleri arasında %15 ve %10
dilimlerinin altına? 19.08.2013-30.09.2013 tarihleri
arasında da %5 diliminin altına düşmesine rağmen bu
hususa ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: VIII No:54 sayılı
Tebliğ"in 5 inci maddesi ile II15.1
sayılı Tebliğ"in 12 nci
maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 60.000

**************
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Faik ULUTAŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: MEMSA"nın, 14.434.211,99 TL nominal değerli paylarına ilişkin 2013 takvim yılı içerisinde? 699.927 TL nominal değerrli paylarına ilişkin 2016 takvim yılı içerisinde Faik ULUTAŞ tarafından borsada ve borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerin kamuya duyurulmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: VIII No:54 sayılı
Tebliğ"in 19 maddesi ile II15.1
sayılı Tebliğ"in 11 inci
maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 976.851

(*) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması gerekmekte olup, İdari para cezasına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açmaları mümkündür.

  - http://eborsahaber.com/89189/2018/gundem/spk-tarafindan-verilen-idari-para-cezalari-1-2/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder