19 Ocak 2018 Cuma

Aralık Ayında Kurulan Şirket Sayısı Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), "Kurulan ve Kapanan Şirket"
istatistiklerini açıkladı.


 " 2017 Aralık ayında kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında bir önceki aya göre %28,12 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %14,03 kurulan kooperatif sayısında %8,33 oranında azalış, gerçek kişi ticari işletme sayısında %28,12 oranında artış olmuştur.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %78,16 kapanan kooperatif sayısı %52,58 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,09 oranında artmıştır.
.
2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısında %22,89, kurulan kooperatif sayısında %14,93 oranında artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %25,14 oranında azalma olmuştur.

2017 yılı Aralık ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %16,27 artmış olup ,kapanan kooperatif sayısı %9,20 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %21,51 oranında azalmıştır.

2017 yılında kurulan şirket sayısı, 2016 yılına göre %14,38 arttı.

2017 yılında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı %14,38 kurulan kooperatif sayısı %18,29 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %5,41 oranında artmıştır.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %22,46 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,14 kapanan kooperatif sayısı %8,22 oranında azalmıştır.

2017 Aralık ayında Sinop ve Ardahan"da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2017 yılı Aralık ayında kurulan toplam 5.998 şirket ve kooperatifin %81,63"ü limited şirket, %17,09"u anonim şirket, %1,28"i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,18"i İstanbul, %11,17"si Ankara, %6,04"ü İzmir"de kurulmuştur.

Bu ay Sinop ve Ardahan"da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2017 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %14,64 oranında azaldı.

2017 yılında toplam 73.738 şirket ve kooperatif kuruulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 60,032 limited şirket, toplam sermayenin %32,29"unu 12.825 anonim şirket ise %67,71"ini oluşturmaktadır. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre %14,64 oranında azalmıştır.

2017 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2.012"si ticaret, 937"si inşaat ve 775"i imalat sektöründe kurulmuştur. 1.506 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

2017 Aralık ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2.012"si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 937"si inşaat, 775"i imalat sektöründedir.

2017 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.506"sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 785"i inşaat, 563"ü imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 688"i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 353"ü inşaat, 278"i imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kkişi ticari işletmelerinin 695"i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 316"sı inşaat, 142"si ulaştırma ve depolama sektöründedir.

2017 Aralık ayında kurulan 77 Kooperatifin 41"i Konut Yapı Kooperatifidir.

2017 Aralık ayında kurulan 77 Kooperatifin 41"i Konut Yapı Kooperatifi, 9"u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 5"er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 yılında kurulan 912 kooperatifin 418"i Konut Yapı Kooperatifi, 116"sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 87"si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur. "


  - http://eborsahaber.com/89202/2018/gundem/aralik-ayinda-kurulan-sirket-sayisi-artti/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder