17 Ocak 2018 Çarşamba

Türkiye"nin İlk "Kişisel Verileri Koruma Zirvesi" Ankara"da Toplanıyor

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusu, Türkiye"de ilk kez düzenlenecek Kişisel Verileri Koruma Zirvesi"nde ele alınacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu"nun (KVKK) himayesinde düzenlenecek zirve 25 Ocak 2018 tarihinde Ankara"da gerçekleştirilecek.

Zirve, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan"ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

KVKK"nın himayesinde düzenlenen "e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi" Ankara Green Park Otel"de yapılacak. Etkinlikte 2016 yılında, "kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek" üzere yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sonrası gelişmeler masaya yatırılacak.

Kanun sonrası, kişisel veri işleyen şirket, kurum ve kuruluşların uymaları gereken kurallar, hangi verilerin işlenebileceği ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili tüm konular uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Kurul üyeleri oturumlarda konuşacak
Zirvede 16 konuşmacı üç ana başlıkta kişisel verilerin korunması konusunu mercek altına alacak. Zirve, biri panel olmak üzere "Kişisel Verilere Kamu ve Özel Sektörün Uyumu", "Kişisel Verilerin Siber Güvenliği" ve "Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Boyutu" başlıklarında 3 oturumda gerçekleşecek.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve e-Safe Kurucusu Musa Savaş"ın açış konuşmalarıyla başlayacak zirvede, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2. Başkanı Cabir Bilirgen"in moderatörlüğünde Kurul üyelerinden Şaban Baba "Veri Sorumluları Sicili", Cengiz Paşaoğlu "KVKK Kapsamında Veri Güvenliğinin Değerlendirilmesi", Hasan Aydın "Şikayet ve Başvurular", Murat Karakaya "Veri Temelli Ekonomi ve Uluslararası Uyygulamalar" konusunda değerlendirme yapacaklar.

Ayrıca Kişisel Verilerin Siber Güvenliği bölümünde önde gelen uzmanlardan Kayra Otaner "Siber güvenlik açısından saldırı, tespit ve önleme", Mert Özar ise "Kriptografik açıdan kişisel verileri koruma" konusunda sunum yapacak.

Etkinlik için program bilgileri www.e-safe.org adresinden elde edilebiliyor. Katılımcıların bu adresten kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Etkinlik "veri işleyen" herkesi biraraya getirecek
KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "6698 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bunların yansıra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi de Kanunun amaçları arasında yer almaktadır. Kurumumuz bu çerçevede üstlendiği misyonunu; gerek hukuki gerekse teknik boyutta düzenleyici ve denetleyici işlevleri ile yerine getirmektedir. Zirvenin, veri işleeyen gerçek ve tüzel kişileri ilgilendirmesinden dolayı ilgili tüm kesimlerce konunun daha iyi algılanmasına yarar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

e-Safe Kurucusu Musa Savaş, etkinlikle ilgili, "Kişisel Verileri Koruma, değişen ve gelişen siber dünyayla birlikte artık kendi başına değerlendirilmesi gereken çok önemli bir konu haline gelmiştir. e-Safe ekibi olarak bizler de siber güvenlik konusundaki birikimimizi kişisel verilerin korunması alanına taşıdık. Bu zirve, kişisel verilerin korunması konusunda KVKK"nın himayesinde ilk kez düzenleniyor olması ve konunun bu denli etraflıca ilk kez ele alınması bakımından büyük önem taşıyor. Türkiye"de bu alanda ilk kez düzenlenen zirvenin, konunun hukuki ve teknik tarafıyla ilgilenen herkes için yararlı olacağından kuşkumuz yok." dedi.


  - http://eborsahaber.com/89124/2018/haberler/turkiyenin-ilk-kisisel-verileri-koruma-zirvesi-ankarada-toplaniyor/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder