23 Kasım 2015 Pazartesi

Acun, Faruk Süren’e İmtizyazlı Ortak Oldu

Transtürk Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konu ile ilgili gönderdiği açıklamada, Star Holding ile Faruk Süren Transtürk Holding’de sahibi olduğu (A) grubu, imtiyazlı payların Acun Ilıcalı’ya devredilmesi konusunda sözleşme imzaladığı bildirildi.


KAP’da yayınlanan açıklamaya göre;  “Transtürk Holding A.Ş.’nde (Şirket) sahibi olduğumuz Borsada işlem görmeyen, (A) grubu, imtiyazlı, 1 Kuruş nominal değerli, toplam 3.547 adet hamiline yazılı payların tamamının, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi koşulu ile Acun Ilıcalı’ya devredilmesi konusunda 20.11.2015 tarihinde Pay Devri Sözleşmesi imzalanmıştır.


Anılan sözleşmede;


-Şirket’in, halihazırda herhangi bir ticari ya da ekonomik faaliyeti bulunmaması, ve faaliyetlerinin sürekliliğinin yeni kaynak temini ve ticari faaliyetlerinin geliştirilmesine bağlı olması dikkate alınarak, Alıcı Acun Ilıcalı’nın, Şirketin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Acun Medya A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Acun Medya bünyesinde birleştirilmesini temin için gerekli onayların alınması ön koşuluyla SATICILAR’ın elinde bulunan imtiyazlı (A) Grubu Şirket paylarını devralmayı almayı amaçladığı,


-Bu bağlamda, Acun Medya A.Ş.’nin (Devralan Şirket) ile Transtürk Holding A.Ş.’nin (Devrolan Şirket) Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 136-158. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 18-20. maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ (Birleşme Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 31.12.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak birleştirilmesinin hedeflendiği,


-Söz konusu birleşme işleminin payları borsada gözaltı pazarında işlem gören Transtürk’ün, halka kapalı Acun Medya tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi hedeflendiğinden Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Kotasyon Yönetmeliğinin “Birleşme ve Bölünmelerde Kotasyon” başlıklı 14.maddesi çerçevesinde, devralan Acun Medya paylarının Borsada kote olabilmesini teminen BİAŞ’a yapılacak başvuru ile Birleşme Tebliği uyarıncca Sermaye Piyasası Kurulu’na birleşme duyuru metnin onayı için yapılacak başvuruya ilgili mercilerin onay vermesi halinde pay devrinin gerçekleşeceği, aksi durumda pay devir sözleşmesinin sona ereceği, Hükme bağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.


 Acun, Faruk Süren’e İmtizyazlı Ortak Oldu #eborsahaber

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme